Bokning och priser

Här kan du se vilka veckor som är lediga
och vilka priser som gäller.
Uthyrning

För information om tillgänglighet och priser, vänligen kontakta Annmarie Sandberg via email eller telefon 0221-20679 eller 0221-54113

Allmän om uthyrning

Vecka avser normalt lördag 12.00 till lördag 12.00.
Bokningsavgift 500kr betalas snarast efter bokning. Resterande belopp betalas senast två veckor före uthyrning för att vi skall kunna garantera utskick av nyckel i tid.

Postgironr: 6197982-9
Start |  Kartor |  Om stugan |  Vinteraktiviteter |  Sommaraktiviteter |  Bokning och priser |  Fotoalbum |  Kontakta oss